คำตอบ

พอดีว่าเราไม่ได้จ่ายค่าเทอมมา1เทอมแล้วในระบบมันก็ขึ้นว่าพ้นสถานะนักศึกษาโดยการเงินเราอยากทราบว่าจะต้องทำยังไงต่อไปคะ สามรถติดต่อใตรได้บ้าง


คำตอบ: 

ให้นักศึกษามาคืนสภาพการเป็นนักศึกษา คือให้เขียนคำร้องขอลาพักการเรียนและคำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษาติดต่อที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
 

 

โดย:อธิการบดี  17 มกราคม 2562


พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์