คำตอบ

ทำไมถึงเลื่อนเปิดเทอมจาก18สิงหาเป็น2มิถุนายนค่ะ แล้วคนที่ลงทำงานหรือไปทำงานเมืองนอกถึงเดือนกรกฏาคมจะทำยังไงค่ะ


คำตอบ: กำหนดการเรียนตั้งแต่วันที่ 2 มิย 57 เป็นการเรียนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาปี 2 และ ปี 3 เท่านั้น ใช้เวลาเรียน 2 เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 57 มิใช่เป็นการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 การเปิดภาคเรียนยังคงเดิมคือวันที่ 18 สิงหาคม 2557 กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องทำงานหรือมีความจำเป็นอื่นๆ ไม่เรียนในช่วงสองเดือนนี้ก็สามารถทำได้ แต่หากไม่มีภารกิจจำเป็นก็ควรมาเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองสู่ประชาคมอาเซียน  

 

โดย:อธิการบดี  02 มีนาคม 2557


พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์